Οι τράπεζες πουλάνε 25 δισ. «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια


Είναι τα πλέον υψηλότοκα δάνεια. Γι” αυτό ακόμη και τα μη εξυπηρετούμενα κόκκινα καταναλωτικά δάνεια προσφέρουν ευκαιρία για μικρό κέρδος σε όποιον τα αγοράσει αλλά και στις τράπεζες που θα τα πουλήσουν.


Από τον Σεπτέμβριο, οι τράπεζες προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις «κόκκινων» καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών σε εξειδικευμένες εταιρείες ανάκτησης οφειλών.


Το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων φτάνει σήμερα τα 25,32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,6 δισ. ευρώ –το 54% του συνόλου- βρίσκονται σε καθεστώς οριστικής καθυστέρησης.


Η επιλογή των 4 συστημικών τραπεζών, να προχωρήσουν πρώτα σε πωλήσεις καταναλωτικών δανείων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχουν ήδη διενεργήσει υψηλές προβλέψεις για τα συγκεκριμένα δάνεια και –κατά συνέπεια- μπορούν να τα πουλήσουν χωρίς να επιβαρυνθούν με ζημίες.


Αντιθέτως, μπορεί να λογιστικοποιήσουν μικρό «κέρδος»…


toxrima.gr