Γιατί μεγάλη ελληνική εταιρεία έβγαλε το Σταυρό από την ελληνική σημαία;


Θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά…

Που πήγε ο Σταυρός από την ελληνική σημαία στο λογότυπο της Ellinair;

Έτσι είναι η σημαία που θέλουν να έχουμε σε λίγα χρόνια…

Χωρίς τον Σταυρό… Δεν θα τους περάσει!!!hellasforce