ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ. ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ...

ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ...


kikiri-kou.blogspot.com